Gaoren Wang

First name
Gaoren
Last name
Wang
Yang H., Z. Li, S. Zhang, J.L. Bohn, L. Cao, S. Zhang, G. Wang, H. Xu, and Z. Li, Physical Review Letters 129, (2022).