Stephen Okoniewski

First name
Stephen
Middle name
R.
Last name
Okoniewski