Yevgeny Stadnik

First name
Yevgeny
Last name
Stadnik
Schkolnik V., D. Budker, O. Fartmann, V. Flambaum, L. Hollberg, T. Kalaydzhyan, S. Kolkowitz, M. Krutzik, and C. Pyrlik, Quantum Science And Technology 8, 014003 (2023).